Login
Hasło

 

EDUKACJA

 

Słowniczek badań od A do Z
A | B | C | D | E | F | F | G | G | H | I | K | L | M | O | P | R | S | T |
T3
trójjodotyronina, także produkowana przez tarczycę, ale większość jej jest wytwarzana w tkankach docelowych z T4. Trójjodotyronina jest właśnie czynną postacią hormonów tarczycy, hormonem pobudzającym metabolizm.
T4
tyroksyna, hormon wytwarzany w tarczycy, wpływający na przemianę materii oraz rozwój młodych organizmów. Zaburzenia wydzielania tego hormonu powodują między innymi zahamowanie wzrostu, niedorozwój płciowy.
Testosteron
hormon płciowy produkowany przez samce, wytwarzany w jądrach. Działa androgennie i anabolicznie – przyśpiesza syntezę białek.
TG
patrz: triglicerydy
Tłuszcze właściwe
patrz: triglicerydy
Troponina I
podjednostka troponiny występująca w mięśniach i chrząstkach, która hamuje powstawanie naczyń krwionośnych i jest przedmiotem badań, jako potencjalny lek w terapii nowotworowej. Przy małym stężeniu jonów wapnia w komórce, łączy się z aktyną i powstrzymuje interakcję aktyny z miozyną, co prowadzi do zahamowania procesu skurczu. Bardzo ważny jest natomiast fakt, że nie występuje ona w tkankach pozasercowych na żadnym etapie rozwoju i nie ulega też reekspresji pod wpływem uszkodzenia. Wobec tego wielu badaczy uznało troponinę I za wskaźnik kardioselektywny.
Troponiny
białka wchodzące w skład zespołu troponinowo-tropomiozynowego w filamentach cienkich miofibryli w kardiomiocytach. W stanach fizjologicznych troponiny są zlokalizowane jedynie wewnątrzkomórkowo, w większości (95%) w postaci strukturalnego kompleksu białkowego. Niewielka ich ilość występuje w cytoplazmie w postaci niezwiązanej – 6-8% cTnT oraz 2,8-8,3% cTnI.
Trójglicerydy
są estrami kwasów tłuszczowych i alkoholu glicerolowego (glicerolu), w którym wszystkie 3 grupy –OH są zestryfikowane. W organizmie występują w dużych ilościach przede wszystkim w tkance tłuszczowej, a poza tym we krwi i stanowią materiał zapasowy organizmu.
Trójjodotyronina
patrz: T3
TSH
tyreotropina, hormonem działającym tylko i wyłącznie na tarczycę – pobudza jej wzrost i wszystkie aspekty jej działania takie jak: wychwyt jodu syntezę tyreoglobuliny, jej egzocytozę do płynu gruczołowego, jodynację tyreoglobuliny, jej endocytozę i lizosomalną proteolizę oraz wydzielanie obu jodotyronin.
TT
czas trombinowy, parametr oceniający czas krzepnięcia osocza cytrynianowego pod wpływem dodatku trombiny, która przekształca rozpuszczalny fibrynogen w nierozpuszczalną fibrynę.
Tyreotropina
patrz: TSH
Tyroksyna
patrz: T4
JAK ZLECIĆ BADANIE?
JAK POBRAĆ PRÓBKĘ?
EDUKACJA
LABORATORIUM
PRACA
KONTAKT
ALL RIGHTS RESERVED BY VETCOMPLEX SP. Z O.O. | CREATED BY 8 STUDIO - WWW.8STUDIO.PL Obsługa serwerów sztorm.eu