Login
Hasło

Jak pobrać próbkę
 

Dla Państwa wygody, przygotowaliśmy zbiór  dokumetnów objaśniających warunki pobierania, przechowywania i przygotowania materiału do naszego laboratorium (procedury przedlaboratoryjne). Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

 

Biochemia Hematologia Analityka ogólna Mikrobiologia Imunochemia Koagulologia Badania infekcyjne Badania środowiskowe Probówki Genetyka
                 

 


Transport materiału

Kurierzy przywożą materiał w lodówkach - termosach z zamrożonymi wkładami lub torbach transportowych przystosowanych do przewożenia materiału mikrobiologicznego.
Pojemniki w których przewożony jest materiał oznakowany jest etykietą „MATERIAŁ ZAKAŹNY”.
Dopuszczalna temperatura transportu materiału przeznaczonego do badań z działu diagnostyki  wynosi 4-15°C
Materiał do badań mikrobiologicznych przewożony jest w temperaturze pokojowej (18-24°C w zimie, 20-26°C w lecie).
Temperatura monitorowana jest zgodnie z obowiązującą procedurą. Pomiary zapisywane są w tabelach pomiaru temperatury.
Pierwszy pomiar – odbiór materiału z punktu pobrania materiału.
Drugi pomiar – przyjazd z materiałem do laboratorium.

 

 

JAK ZLECIĆ BADANIE?
JAK POBRAĆ PRÓBKĘ?
EDUKACJA
LABORATORIUM
PRACA
KONTAKT
ALL RIGHTS RESERVED BY VETCOMPLEX SP. Z O.O. | CREATED BY 8 STUDIO - WWW.8STUDIO.PL