Login
Hasło

Jak pobrać próbkę
 

Dla Państwa wygody, przygotowaliśmy zbiór  dokumetnów objaśniających warunki pobierania, przechowywania i przygotowania materiału do naszego laboratorium (procedury przedlaboratoryjne). Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

 

Biochemia Hematologia Analityka ogólna Mikrobiologia Imunochemia Koagulologia Badania infekcyjne Badania środowiskowe Probówki Genetyka
                 

 


Transport materiału

Kurierzy przewożą materiał w lodówkach - termosach lub torbach transportowych przystosowanych do przewożenia materiału biologicznego.
Pojemniki w których przewożony jest materiał oznakowany jest etykietą „MATERIAŁ ZAKAŹNY”.
Dopuszczalna temperatura transportu materiału przeznaczonego do badań  działu diagnostyki  wynosi 4-8°C
Materiał do badań mikrobiologicznych przewożony jest w temperaturze pokojowej.
Temperatura monitorowana jest zgodnie z obowiązującą procedurą. Pomiary zapisywane są w tabelach pomiaru temperatury.
Pierwszy pomiar – w punkcie pobrania materiału.
Drugi pomiar – w laboratorium.

 

 

JAK ZLECIĆ BADANIE?
JAK POBRAĆ PRÓBKĘ?
EDUKACJA
LABORATORIUM
PRACA
KONTAKT
ALL RIGHTS RESERVED BY VETCOMPLEX SP. Z O.O. | CREATED BY 8 STUDIO - WWW.8STUDIO.PL Obsługa serwerów sztorm.eu