Login
Hasło


Oferta badań

 

Diagnostyka kliniczna
- Wymaz w kierunku bakterii tlenowych
- Wymaz w kierunku bakterii beztlenowych
- Wymaz w kierunku grzybów drożdżopodobnych
- Badanie w kierunku dermatofitów
- Badanie w kierunku Campylobacter spp.
- Badanie w kierunku Salmonella spp.
- Badanie w kierunku Staphylococcus spp.
- Badanie w kierunku Yersinia spp.
- Antybiogram
- Mykogram
- Posiew krwi (tlenowo)
- Posiew krwi (beztlenowo)
- Autoszczepionki
- Ektopasożyty
Mięso i produkty mięsne
Obecność Salmonella spp. PN-EN ISO 6579:2003
Liczba Listeria monocytogenes. PN-EN ISO 11290-2:2000+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007
Obecność Listeria monocytogenes. PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005
Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C PN-ISO 21528-2:2005
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków. PN-ISO 6888-1:2001 + A1:2004
Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 30°C. PN-EN ISO 4833-1:2013-12
Liczba bakterii z grupy coli w temp. 37°C. PN-ISO 4832:2007
Obecność Campylobacter spp. PN-EN ISO 10272-1:2007 + Ap1:2008
Mleko i produkty mleczne
Obecność Salmonella spp. PN-EN ISO 6579:2003
Liczba Listeria monocytogenes. PN-EN ISO 11290-2:2000+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007
Obecność Listeria monocytogenes. PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005
Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C PN-ISO 21528-2:2005
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków. PN-ISO 6888-1:2001 + A1:2004
Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 30°C. PN-EN ISO 4833-1:2013-12
Liczba bakterii z grupy coli w temp. 37°C. PN-ISO 4832:2007
Obecność Campylobacter spp. PN-EN ISO 10272-1:2007 + Ap1:2008
Pasze
Obecność Salmonella spp. PN-EN ISO 6579:2003
Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 30°C. PN-EN ISO 4833-1:2013-12
Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością ( wymazy środowiskowe z powierzchni ograniczonej i nieograniczonej szablonem)
Obecność Salmonella spp. PN-EN ISO 6579:2003
Liczba Listeria monocytogenes. PN-EN ISO 11290-2:2000+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007
Obecność Listeria monocytogenes. PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005
Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C PN-ISO 21528-2:2005
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków. PN-ISO 6888-1:2001 + A1:2004
Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 30°C. PN-EN ISO 4833-1:2013-12
Liczba bakterii z grupy coli w temp. 37°C. PN-ISO 4832:2007
Obecność Campylobacter spp. PN-EN ISO 10272-1:2007 + Ap1:2008
Przetwory rybne
Obecność Salmonella spp. PN-EN ISO 6579:2003
Liczba Listeria monocytogenes. PN-EN ISO 11290-2:2000+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007
Obecność Listeria monocytogenes. PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005
Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C PN-ISO 21528-2:2005
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków. PN-ISO 6888-1:2001 + A1:2004
Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 30°C. PN-EN ISO 4833-1:2013-12
Liczba bakterii z grupy coli w temp. 37°C. PN-ISO 4832:2007
Obecność Campylobacter spp. PN-EN ISO 10272-1:2007 + Ap1:2008
Wycinki z tusz drobiowych
Obecność Salmonella spp. PN-EN ISO 6579:2003
Liczba Listeria monocytogenes. PN-EN ISO 11290-2:2000+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007
Obecność Listeria monocytogenes. PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005
Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C PN-ISO 21528-2:2005
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków. PN-ISO 6888-1:2001 + A1:2004
Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 30°C. PN-EN ISO 4833-1:2013-12
Liczba bakterii z grupy coli w temp. 37°C. PN-ISO 4832:2007
Obecność Campylobacter spp. PN-EN ISO 10272-1:2007 + Ap1:2008
Wymazy z tusz zwierząt rzeźnych
Obecność Salmonella spp. PN-EN ISO 6579:2003
Liczba Listeria monocytogenes. PN-EN ISO 11290-2:2000+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007
Obecność Listeria monocytogenes. PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005
Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C PN-ISO 21528-2:2005
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków. PN-ISO 6888-1:2001 + A1:2004
Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 30°C. PN-EN ISO 4833-1:2013-12
Liczba bakterii z grupy coli w temp. 37°C. PN-ISO 4832:2007
Obecność Campylobacter spp. PN-EN ISO 10272-1:2007 + Ap1:2008
JAK ZLECIĆ BADANIE?
JAK POBRAĆ PRÓBKĘ?
EDUKACJA
LABORATORIUM
PRACA
KONTAKT
ALL RIGHTS RESERVED BY VETCOMPLEX SP. Z O.O. | CREATED BY 8 STUDIO - WWW.8STUDIO.PL